Team Verkstad har genomfört den årliga externa ISO-revisionen under våren 2022. Syftet var denna gång både att behålla våra certifikat inom kvalitet (ISO 9001) och miljö (14001), och att dessa även skulle omfatta vår nya verkstad i Jönköping. Utifrån detta var årets externa revision väldigt framgångsrikt.   

En externrevision genomfördes av en extern revisor som spenderade en dag i verkstaden i Partille och en halv dag i den i Jönköping. Efter intervjuer med Team Verkstads medarbetare noterade revisorn deras kompetens och engagemang som en positiv iakttagelse. En mindre avvikelse noterades under revisionen. Den avser att vår beskrivning av ett arbetssätt i verkstadens administration inte var uppdaterad till exakt så som vi arbetar i Jönköping. Avvikelsen är var att vi i Jönköping tar emot felrapporter direkt från föraren och detta arbetssätt och kringliggande rutiner var inte tydligt beskrivet. Avvikelsen åtgärdades omgående som en del av vårt förbättringsarbete.  

Att ISO-certifikaten inom både kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) förnyats är ett kvitto på att det vi levererar till slutkund håller hög kvalitet och utförs på ett sätt som är hållbart för både miljö och medarbetare. Certifikaten är också en förutsättning för att få vara Mercedesauktoriserad verkstad, samt för att kunna arbeta för Vy Buss, Västtrafik och JLT. Tillsammans med Team Verkstads kvalitetspolicy och miljöpolicy sätter ISO-standarden riktlinjerna hur vi jobbar med kvalitet, miljö, och hur vi arbetar med att ständigt förbättra vårt arbete.  

– Vi är väldigt glada och stolta över det fina resultatet av den externa revisionen, som är ett kvitto på att vi har bra rutiner och processer som vi följer samt att alla medarbetare har god kännedom om det. Förbättringsarbetet slutar inte med en revision utan är ett ständigt pågående arbete, säger Andreas Ehrenborg, VD på Team Verkstad. 

Meny