STS förvärvar Team Verkstad Sverige AB


Relais Group Plc koncernbolag STS Sydhamnens Trailer Service AB har samtyckt till att
förvärva Team Verkstad Sverige AB från Vy Buss AB. Team Verkstad Sverige AB har under en
tid varit till försäljning och ett flertal parter har varit intresserade.

Den 5 juli signerades avtalet där nu Relais Group Plc koncernbolag STS Sydhamnens Trailer
Service AB står som köpare.

Team Verkstad Sverige AB i Göteborg är en verksamhet med en fullt utrustad serviceverkstad
för tunga fordon samt en karosseri- och lackeringsverkstad som både servar och åtgärdar
skador på både buss, lastbil och transportbilar. Team Verkstad Sverige AB är en auktoriserad
Mercedes-Benz och Setraverkstad med certifikat för såväl ISO 9001 som 14001, men tar
emot alla kända märken på marknaden. Team verkstad Sverige AB är beläget vid Järnringen i
Partille, Göteborg.

Vy Buss AB har tagit ett strategiskt beslut om att sälja Team Verkstad Sverige AB eftersom det
inte ingår i Vy kärnverksamhet att bedriva externa verkstäder. Vy Buss har i STS funnit en
ägare som kan utveckla verksamheten vidare som en oberoende partner inom service och
reparation av tunga fordon. Vy Buss kommer fortsättningsvis att bedriva verkstäder i egen
regi för service- och reparationsarbeten på interna fordon.

– Jag är väldigt glad att kunna berätta om att vi träffat en överenskommelse att vi
förvärvar Team Verkstad Sverige från Vy Buss. Göteborg är det näst största
marknaden i Sverige, efter Stockholm och vi har sökt efter möjligheter att växa i denna
regionen. Övertagandet av Team Verkstad Sverige, vilka är starka inom bussar och
lastbilar blir ett utmärkt komplement till vår befintliga verksamhet i Göteborg som är
mer inriktad mot trailers. Jag ser väldigt mycket fram emot samarbetet med
medarbetarna på Team Verkstad i Partille, säger Stefan Klingberg, Managing
Director of STS

– Det är fantastiskt att kunna välkomna ännu en toppkompetent grupp till den växande
Relais Group. STS blir ett utmärkt hem för Team Verkstad Sverige sett till de anställda,
till kunderna och till andra samarbetspartners. Jag är särskilt tillfreds med att
förvärvet stärker vårt nätverk i det strategiskt viktiga Göteborgsområdet, säger Arni
Ekholm, CEO of Relais Group Plc.


STS är ett företag med en rikstäckande verksamhet inom servicesegmentet för tunga fordon.
STS kommer skapa goda möjligheter för medarbetarna att fortsätta utvecklingen av Team
Verkstad Sverige AB. För medarbetarna på verkstäderna i Partille sker ingen förändring vid
verksamhetsövertaget sett till att alla anställningar samt till de villkor som idag finns består.
STS Sydhamnens Trailer Service AB förväntas ta över Team Verkstad Sverige AB den 1 oktober
2024.


Slutförandet av transaktionen är villkorat av myndighetsgodkännande enligt lagen om
screening av utländska direktinvesteringar och vissa andra sedvanliga villkor. Slutförandet av
transaktionen förväntas ske den 1 oktober 2024.


Vidare information:
Robert Nyberg, CEO Vy Buss AB
Phone: +46 765 258003
E-mail: robert.nyberg@vy.se
Vy Buss AB


Vy Buss är Nordens näst största bussbolag med verksamhet i Norge och Sverige. Bolaget
omsätter omkring 6 miljarder per år och har cirka 7 400 medarbetare och cirka 3 300 bussar.
Vy är ett helägt dotterbolag till Vy Group AS som är Norges motsvarighet till SJ och historien
sträcker sig tillbaka till 1925.


Vy Buss är uppdelat i två affärsområden, ett för upphandlad trafik och ett för kommersiell
trafik vilket är området som denna tjänst kommer att fokusera på. Det kommersiella
affärsområdet består av våra varumärken Vy bus4you och Vy flygbussarna. Vy Buss bedriver
expressbusstrafik till bland annat Oslo, Köpenhamn, Göteborg och Stockholm samt till de sju
största flygplatserna i Sverige.

Meny