Vår webbplatsadress är: https://teamverkstad.se.

Allmänt
Team Verkstad är personuppgiftsansvarig och ansvarar för insamling, bearbetning och användning av
personuppgifter på denna webbplats. Team Verkstad värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid
att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ger information om vilka personuppgifter som samlas in,
hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas.


I den här integritetspolicyn förklaras hur Team verkstad samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter i
enlighet med gällande lagstiftning och följande bestämmelser.


Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling och användning av data


Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer) som lämnas i samband med ansökan
av lediga tjänster på Team verkstad behandlas och hanteras av Team verkstad och dedikerad personal från
koncernen samt personbiträdet Varbi rekryteringsverktyg. Det genomförs regelbunden gallring av
personuppgifterna, dock som längst två års intervall.


Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post och personnummer) som lämnas i samband med kommunikation
med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss,
dokumenteras. När ärendet är avslutat raderas personuppgifterna.


Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post och personnummer) som lämnas i samband verkstadsbesök.
Personuppgifterna hanteras konfidentiellt av dedikerad personal.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Säkerheten för personligt identifierbar information är viktig för oss. Vi har vidtagit administrativa, tekniska och
fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig användning, avslöjande, ändring eller förstörelse av
personligt identifierbar information som vi samlar in på denna webbplats.

Rätt att begära information


Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Team Verkstad och att få
uppgifter rättade. För att få ut detta krävs att du skickar en undertecknad begäran till oss.

Begäran görs till:
info@teamverkstad.se
Alternativt
Polhemsplatsen 5, 411 11 Göteborg

Kontaktformulär

Den information vi behandlar för att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev är endast din e-post. Vi använder oss av tredje parten Mailchimp för att skicka ut nyhetsbrev och din e-post sparas på vårt konto i deras system. Du kan läsa mer om hur de hanterar personuppgifter här.

Du kan när som helst avprenumerera från nyhetsbrevet, och din e-post försvinner då från våra listor, dock kan den finnas sparad på annat ställe med annat syfte.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vart vi skickar dina upgifter

Inputs från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Meny